Aktuálně


Od 1.9. došlo k změně ordinačních hodin. První půlhodina je určená POUZE pro akutní stavy (náhle vzniklé potíže) bez předchozího objednání. Poté bude pokračovat objednávkový systém buď samoobslužně po webu nebo po telefonické rezervaci u sestry.

V současné době jsou k dispozici vakcíny Adacel i Adacel Polio - proti tetanu, černému kašli, záškrtu a (dětské obrně). Aplikujeme po předchozím objednání.

Ještě jednou apeluji k racionálnímu využívání emailové komunikace. Je určena výhradně pro neakutní dotazy. Garantuji odpovědět do 48 h ( ale v drtivé většině odpovím ten den po práci). O víkendu a po ordinační době nepracuji.

Dle úpravy zákona č.48/1997, par. 33 sepisuje návrh na komplexní lázeňskou péči lékař, který vydal doporučení. Praktik může doplnit anamnézu, provést EKG. Zbytek obstarává specialista.
Při návštěvě prosím o dodržování následujících bodů:

1. Pokračujeme v objednávkovém systému. Každý pacient se objedná buď po webu (nikoli po mailu!!) nebo telefonicky (sestra nastaví délku ošetření individuálně). Neohlášený pacient nebude s výjimkou akutních stavů v úvodu ordinační doby vpuštěn do ordinace.

- Rozpis ordinace (nové od 1.9.2023)
2. Pro plynulý chod bude telefonní linka garantovaně obsluhována jen ve stanovený čas. Mimo stanovenou dobu sestra zvedá telefony dle možností. Komunikaci, prosím, omezte na nejnutnější důvody. Berte na vědomí, že pracujeme pouze ve dvou.


3. Doba pro Objednané po webu je určena jen k BĚŽNÉ návštěvě do 10 minut.


4. Emailovou komunikaci omezte na únosnou míru. Je určena k vystavování žádanek, zasílání léků, sdělování výsledků, aj. NEAKUTNÍM stručným dotazům. Garantuji odpověď do 48 hodin.
Není určena: pro objednávání k vyšetření, k online diskusím a jiným obšírným dotazům.


5. Ochranu obličeje vyžadujeme pouze u pacientů s respiračním infektem.

6. Choďte do čekárny načas.

7. Pokud máte zájem o laboratorní výsledky z Medily - požádejte o ně při odběru krve /přepošlou je na váš mail/. Já je již elektronicky neposílám. Ale je možnost výsledky vyzvednout u sestry v tištěné podobě.

Pozorně prostudujte rozpis dočasné ordinační doby, která má vyhrazený čas pro objednané po webu či telefonu a pro neobjednané či infekční pacienty.

Pondělí 08:00 - 14:30*
Úterý 07:00 - 13:00*
Středa 13:00 - 18:30*
Čtvrtek 07:00 - 14:00*
Pátek 07:00 - 12:00*

* Celý rozpis ordinační doby zde

Adresa ordinace

Arnošta z Pardubic 2082
530 02 Pardubice

Telefon

+420 466 030 435

E-mail

mudr.storek@seznam.cz

Snímání EKG

Měření CRP

Měření INR

Glukometr

Tlakový Holter /ABPM/

Streptest

Přístrojový TOKS

Otoskopie

Pulsní oxymetrie

ORDINAČNÍ DOBA OD 1.9.2023
KONTAKT
VYBAVENÍ

Neordinujeme ve dnech

  • 15.07.2024 - 26.07.2024
       dovolená
  • 19.08.2024 - 23.08.2024
       dovolená

Zástup po dobu nepřítomnosti a směřování mimo ordinační dobu

Po dobu mé nepřítomnosti se obracejte na zástup - MUDr. Markéta Marešová, tel. 467 000 104, www.mudrmaresova.cz v budově bývalého Plynostavu naproti Zimnímu stadionu na Sukově třídě 1556 (přízemí vlevo) pouze s akutními stavy. Všechny ostatní záležitosti jako je předepisování trvalé medikace, vyplňování formulářů pro pojišťovny, vystavování výpisů ze zdravotní dokumentace, zdravotní a řidičské průkazy aj. řešte, prosím, výhradně se mnou. Naše databáze nejsou propojeny a vzájemně neznáme podrobně váš zdravotní stav.

Mimo ordinační dobu se v případě nutnosti obracejte na pohotovost v areálu nemocnice nebo konzultujte zdravotní stav na 469 666 666. Při ohrožení života volejte 155.