Ceník pojišťovnou nehrazených služeb

Vyšetření pro řidičský a jiný profesní průkaz: 500 Kč

Vyšetření pro zbrojní pas: 600 Kč

Vystavení zdravotního průkazu: 400 Kč

Vyšetření studentů k potvrzení přihlášky na VŠ, tábor,...: zdarma

Výpis ze zdravotní dokumentace pro komerční pojišťovnu: 300-500 Kč
/za každý formulář dle rozsahu/

Vyplnění Potvrzení o trvání PN v souvisl. s prac. úrazem, měsíčně: 100 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace pro závodní péči: 300 Kč

Vyplnění jednoho form. před umístěním do ústavu soc. péče: 250 Kč

Očkování na vlastní žádost: 100 Kč

Pracovnělékařská prohlídka: 600 Kč

Jiná administrativní činnost po 15 minutách: 500 Kč

Vyšetření okultního krvácení - samoplátce: 100 Kč

Předoperační vyšetření k výkonu nehrazného ze zdrav. pojištění: 400 Kč

Vystavení duplikátu dokumentu: 50 Kč

Fotokopie z dokumentace - formát A4/stránka: 5 Kč

Vyšetření pacienta bez zdravotního pojištění po 15 minutých: 500 Kč


Ceník je platný od 21.12.2022

Adresa ordinace

Arnošta z Pardubic 2082
530 02 Pardubice

Telefon

+420 466 030 435

E-mail

mudr.storek@seznam.cz
KONTAKTY