Ceník pojišťovnou nehrazených služeb

Vyšetření pro řidičský a jiný profesní průkaz: 500 Kč

Vyšetření pro zbrojní pas: 600 Kč

Vystavení zdravotního průkazu: 400 Kč

Vyšetření studentů k potvrzení přihlášky na VŠ, tábor,...: 50 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace pro komerční pojišťovnu: 300 Kč

Vyplnění Potvrzení o trvání PN v souvisl. s prac. úrazem, měsíčně: 100 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace pro závodní péči: 250 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace pro umístění pacienta do ústavu sociální péče: 200 Kč za každou žádost

Očkování na vlastní žádost: 100 Kč

Pracovnělékařská prohlídka: 500 Kč

Jiná administrativní činnost po 30 minutách: 300 Kč

Fotokopie z dokumentace - formát A4/stránka: 5 Kč

Duplikát dokladu: 50 Kč

Předoperační vyšetření k výkonu nehrazného ze zdrav. pojištění: 300 Kč


Ceník je platný od 23.10.2019

Adresa ordinace

Arnošta z Pardubic 2082
530 02 Pardubice

Telefon

+420 466 030 435

E-mail

mudr.storek@seznam.cz
KONTAKTY