Ochrana osobních údajů

Od 25.5.2018 platí nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zkráceně: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR).

V této ambulanci se od samého začátku snažíme co nejvíce ochránit všechna citlivá data, se kterými disponujeme. Pojem „lékařské tajemství“ známe už z dob dávno minulých a ctíme s co největší měrou.

Příloha: Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

Zásady nakládání s osobními údaji