Ordinace

Od 1.11.2012 navazuji na praxi MUDr. Evy Plškové. Mimo obvyklou náplň praktického lékaře pro pojišťovny 111, 201, 205, 207, 211 poskytujeme:

 • smluvní pracovnělékařskou pěči pro velké i malé podniky
 • pro registrované pacienty bezplatné konzultace ohledně anesteziologie, intenzivní, urgentní a cestovní medicíny
 • očkování, viz. www.avenier.cz

V současné době nepřijímáme nové pojištěnce.

Každý pacient si při vystavení pracovní neschopnosti zajistí PŘESNÝ název a adresu zaměstnavatele a cizinci si zajistí evidenční číslo pojištěnce. Jinak PN nebude vystavena!

Prosím omezte zbytečnou telefonickou komunikaci jako jsou opakované dotazy na ordinační dobu, naší přítomnost aj. Berte na vědomí, že telefonům se věnuje pouze sestra, která má i jinou práci. Pak se na druhou stranu nedovolají pacienti, kteří mají oprávněné dotazy. Děkuji za pochopení.

Po skončení ordinačních hodin pro neobjednané pokračujeme pro zvané pacienty. Proto ve vlastním zájmu nechoďte na poslední chvíli. Nelze garantovat, že budete ošetřeni, pokud přijdete méně než 60 minut před ukončením ordinační doby a v čekárně budou další pacienti /cca 6 lidí/. Děkuji za pochopení.

Pokyny pro pacienty ohledně laboratorních testů

Žádanky vypisujeme elektronicky. Tzn, že nedostanete klasickou papírovou žádanku, ale potřebná vyšetření se zadají do počítače. Vy v požadovaném termínu zajdete bez objednání mezi 6:30-9:00 na lačno s průkazkou zdravotní pojišťovny do odběrové místnosti firmy Medila.

 • budova "Veteriny" ve Štrossově ulici č.p. 239
 • poliklinika Vektor v Rokycanově ulici č.p. 2798 /naproti Policii Na Spravedlnosti/
 • poliklinika Kolf, Masarykovo náměstí č.p. 2667 vedle Tesca a AFI Palace
 • odběrové centrum Polabiny, Kosmonautů č.p. 399 u "Pergoly" (NIKOLI poliklinika na Karla Šípka!!)
 • poliklinika Holice, Náměstí T. G. Masaryka 29, Holice
 • odběrové centrum Přelouč v budově Agry u nádraží (NIKOLI na poliklinice v Libušině ulici!!)
 • poliklinika II.,Slezské předměstí, Bratří Štefanů 895. Hradec Králové
 • odběrové centrum, Fibichova 212, Chrudim
 • a mnoho dalších vzdálenějších měst, viz www.medila.cz

Výsledek základních vyšetření přijde opět elektronicky týž den odpoledne. Speciální vyšetření /např. protilátky/ jsou hotová do týdne. Odběry přimo v naší ambulanci vám ochotně provedeme každý den mimo středy do 10,30 hodin po předchozím objednání.

Vyšetření moči se provádí buď zde nebo v laboratoři - pozorně naslouchejte pokynů sestry nebo lékaře. Pacienti, kteří potřebují vyšetření zraku např. pro řidičský průkaz si s sebou berou brýle. Při močových potížích a při všech pracovnělékařských a preventivních prohlídkách noste ranní moč.

Vybavení

 • měření CRP - přes určitá úskalí určí závažnost infekce, rozliší bakteriální a virovou infekci a naznačí, jestli antibiotika ano nebo ne/
 • měření INR - pro monitoraci "Quick" u pacientů užívajících Warfarin
 • glukometr - měření hladiny cukru v krvi
 • bezbarierový přístup
 • na pracovišti sestry a lékaře je klimatizace, v čekárně stropní ventilátor
 • objednávání po internetu
 • ionizátor vzduchu v prostorech ambulance /odstraní viry, bakterie a nečistoty, vyčistí vzduch/
 • tlakový Holter/ABPM/ - 24hodinová monitorace krev. tlaku, poté vyhodnocení v počítači
 • Streptest - rychlá diagnostika /do 5minut/ na přítomnost Streptokoka v hrdle
 • Přístrojová analýza stolice na přítomnost krve (TOKS, FOB)
 • EKG (analýza elektrické aktivity srdce)
 • Otoskopie (vizuální vyšetření zvukovodu a bubínku)
 • Pulsní oxymetrie (neinvasivní měření obsahu kyslíku v krvi)
 • E- neschopenky - zjednoduší komunikaci s OSSZ, méně administrativy
 • WiFi free v čekárně pacientů

Předoperační vyšetření

Před každou operací pacient zavolá sestře (cca 14 dní před výkonem) a domluví rozsah předoperačního vyšetření - bude vystavena elektronická žádanka na laboratorní vyšetření krve a moči a bude ev. vystavena žádanka na RTG plic (pac. ji převezme v ordinaci osobně). Taky domluví se sestrou termín samotného předoperačního vyšetření nebo se pak sám zaloguje do žlutých termínů. Jinými slovy: k samotnému předoperačnímu vyšetření v naší ambulanci pacient přichází po laboratorním vyšetření a po RTG plic (pokud je vyžadován).

E-mailová komunikace

Slouží výhradně a pouze k faktickým požadavkům jako je předepisování e-receptů, žádostem o laboratorní vyšetření a interptetaci výsledků, k jednoduchým zdravotním dotazům apod.

V žádném případě neslouží k objednávání se k vyšetřením, dotazům ohledně naší přítomnosti, upozorněním, že dneska přijdete aj...

Berte na vědomí, že e-mail obsluhuji sám. Budu se snažit odpovědět do 48 hodin, proto mě prosím po 4 hodinách neurgujte znovu, popř. nevolejte. Při akutním problému přijďte osobně nebo raději rovnou zavolejte.

Wi-Fi v čekárně

Čekání na ošetření vám zdarma zpříjemní Wi-Fi. Heslo je na nástěnce.

Streptest

V ambulanci provádíme okamžité vyšetření na přítomnost Streptokoka v hrdle - nejčastější původce angíny. Tedy není nutno čekat 3 dny na výsledky výtěru z hrdla. Toto vyšetření plně hradí všechny zdravotní pojišťovny.

Tlakový Holter

Rutinně provádíme pro pacienty všech zdravotních pojišťoven kontrolu krevního tlaku systémem 24 hodinového monitorování, tzv. tlakový Holter /ABPM/. Tato metoda je indikována u pacientů s rezistentním tlakem, při podezření na pseudohypertenzi -mj. u pac. s hypertenzí bílého pláště, u těhotných hypertoniček, u pacientů s epizodickou hypertenzí - kolísavý tlak a obecně u pacientů k ověřování účinku antihypertenzních léků.

"Navěšování" přístroje na pacienta provádímekdykoli po vzájemné dohodě. Druhý den se pacient dostaví k vyhodnocení měření /provádí se pomocí počítače do 5 minut/. Samotné měření příliš nezatěžuje klienta, ale během monitorace není vhodné větší pracovní vypětí, manuální práce /manžeta na paži částečně překáží/ ani dlouhé řízení motor. vozidla. Pokud se jedná o těžce manuálně pracujícího klienta, bude možné "navěšení" přístroje provést v pátek. Jedná se o poměrně drahý přístroj, proto prosím o odpovídající zacházení. Věřím, že použití této metody přispěje k lepší korekci Vašich krevních tlaků a tím se podstatně sníží Vaše kardiovaskulární riziko.

Pondělí 08:00 - 14:30*
Úterý 07:00 - 13:00*
Středa 13:00 - 18:30*
Čtvrtek 07:00 - 14:00*
Pátek 07:00 - 12:00*

Celý rozpis ordinační doby zde
ORDINAČNÍ DOBA

Adresa ordinace

Arnošta z Pardubic 2082
530 02 Pardubice
/ budova ČEZ na Karlovině /

Telefon

+420 466 030 435

E-mail

mudr.storek@seznam.cz
KONTAKTY
Fotogalerie
Zobrazit fotogalerii