Objednání

V mé ambulanci platí od 1. 9. 2018 nové ordinační hodiny. Přináší nové možnosti objednání k ošetření těmito způsoby (rozlišené barvami):

Středeční ordinace 13:00-16:00 jsou určeny pro pracující (s výjimkou akutních stavů)!

Objednaní pacienti mají přednost před neobjednanými. Pokud nepřijdete přesně v požadovanou hodinu, ztrácíte preferenci. V mezidobí pokračuje běžný provoz ambulance, proto se objednaný pacient může dostat na řadu o něco déle (max o 10 minut) po řádném objednání. V každém případě mějte na paměti, že jde o ordinaci a kdykoli může přijít nenadálá situace, která systém nabourá.

Všechny záležitosti řešte výhradně během doby určené pro neobjednané. Jinými slovy: během ordinační doby pro objednané nebudou neobjednaní pacienti obslouženi (s vyjímkou náhle vzniklého akutního stavu).

Tento systém je vyvinut pro plynulejší chod ambulance, prosím o jeho respektování a dodržování. Pacienti, kteří se objednají a bez omluvy nepřijdou, budou vyškrtnuti z tohoto systému. Stejně tak budou vyškrtnuti pacienti, kteří se bezdůvodně zaloguji do "žlutých" termínů.

Bližší informace k objednávacímu systému včetně podrobného návodu k obsluze naleznete zde.

Mimo výše uvedené možnosti platí volný přístup do ordinace - neobjednaní
Tato doba je určená výhradně pro řešení akutních stavů a pro běžné návštěvy do 5-7 minut (předepisování léků…), časově náročnější výkony nebudou po tuto doby prováděny! (vyjímečně jen při neodkladných záležitostech a při „prázdné“ čekárně!)